Cateva modificari ale codului fiscal in anul 2016


In noul Cod Fiscal remarcam modificari in legatura cu taxa pe valoarea adaugataimpozitul pe profit, taxele locale datorate in special de persoanele fizice, asigurarile sociale si deducerile salariale.

Conform noului cod fiscal este o microintreprindere societatea care a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile), a realizat venituri altele decat cele obtinute din activitati bancare, de asigurari si reasigurari ale pietelor de capital, jocuri de noroc si exploatarea zacamintelor petroliere si a gazelor naturale, nu a realizat venituri din consultanta si management intr-o proportie mai mare de 80% din veniturile totale, are capitalul social detinut de persoane fizice sau firme private si nu se afla in dizolvare.

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20%, societatea trece de la plata impozitului pe venitul microintreprinderii la plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare din cele doua plafoane si depune declaratia 010.

Daca entitatea scade din nou sub plafonul stabilit de 100.000 euro sau nu mai indeplineste una din conditiile mai sus mentionate, va trebui sa depuna din nou declaratia 010 si sa revina de la impozit pe profit la impozit pe venitul microintreprinderii.

In ceea ce priveste cota de impozitare pe venitul microintreprinderilor, aceasta este de 1% pentru microîntreprinderile care au cel puţin doi salariați, de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat si de de 3% pentru microîntreprinderile care nu au nici măcar un salariat. Trebuie precizat ca salariatii trebuie sa fie angajati cu norma intreaga de 8 ore.

Cota pentru impozitul pe profit este de 16%. Daca societatea desfasoara activitati din domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, impozitul nu poate sa fie mai mic de 5% din total venituri realizate.

Procedeul dupa care se calculeaza profitul impozabil este urmatorul: venituri totale-cheltuieli totale-venituri neimpozabile+cheltuieli nedeductibile. Cheltuiala deductibila este considerata cheltuiala efectuata in scopul realizarii activitatii economice.

Cateva modificari ale codului fiscal in anul 2016Nu vor mai fi scutite de plata impozitului pe profit cultele religioase, institutiile de invatamant particular acreditate si cele autorizate si nici asociatiile de proprietari. Ca urmare acestea vor deveni plătitori de impozit pe profit și vor fi obligati să depună declaratia 101. La calculul rezultatului fiscal insa, anumite veniturile obținute de aceste entități alături de alte tipuri de venituri obținute de organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale, organizațiile patronale, vor fi considerate neimpozabile.

Au fost eliminate din categoaria celor cu cota speciala de impozit de 5% firmele care desfasoara activitati de genul pariurilor sportive.

Deasemenea, conform noului Cod Fiscal, cheltuielile de protocol deductibile si rezerva legala se calculeaza prin raportare la rezultatul contabil, fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestora iar cota aplicata ramane de 2%.

In ceea ce priveste cheltuielile cu sponsorizarea, procentul din cifra de afaceri in limita caruia pot fi deductibile, s-a marit de la 3% la 5%.

Ajustarile pentru deprecierea creantelor, se fac in limita unui procent de 30% din valoarea acestora, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • sunt neincasate intr-o perioada mai mare de 270 de zile de la data scadentei.
  • nu sunt garantate de o alta persoana .
  • sunt datorate de o persoana neafiliata contribuabilului.

Si ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe pot fi  deductibile in anumite conditii conform noului Cod Fiscal.

Castigul sau pierderea inregistrate ca urmarea a vanzarii sau scoaterii din functiune a unui mijloc de transport se determina numai in functie de valoarea contabila neamortizata neluandu-se in calcul valoarea si amortizarea fiscala ale acestuia.

Mai pot deveni deductibile fiscal fara sa fi fost asigurate, stocurile si mijloacele fixe constatate lipsa in gestiune sau degradate, neimputabile, daca se face dovada distrugerii si au termenul de valabilitate depasit.

In ceea ce priveste impozitele si taxele locale, remarcam eliminarea taxei hoteliere, introducerea unor noi cladiri in categoria celor scutite de impozit si clasificarea acestora in cladiri rezidentiale, nerezidentiale si cu destinatie mixta.

Impozitul pe cladiri, teren si mijloace de transport se calculeaza pentru intregul an fiscal si este datorat de catre persoana care are in proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent iar autoritatile locale pot majora impozitele locale cu pana la 50% fata de nivelul stabilit in Codul Fiscal.

Vor fi scutite de la plata impozitului autovehiculele actionate electric si mijloacele de transport folosite in interventii pentru situatii de urgenta.

In cazul mijloacelor de transport agricole, utilizate efectiv in activitati agricole, consiliile locale pot hotara scutirea sau reducerea impozitului.

Impozitul pentru cladirile rezidentiale si nerezidentiale detinute atat de persoane fizice cat si juridice se calculeaza prin aplicarea cotei cuprinse intre 0.08% si 0.20% asupra valorii impozabile a cladirii, pentru cele dintai, respectiv intre 0.20% si 1.30% pentru cele din urma.

Valoarea impozabila pentru cladirile nerezidentiale detinute de persoane fizice se stabileste prin raport de evaluare daca aceastea nu au fost construite sau dobandite in ultimii 5 ani.

In cazul cladirilor cu destinatie mixta detinute de persoane fizice, impozitul se determina adunand impozitul calculat pentru suprafata in scop rezidential cu impozitul aferent partii folosite in scop nerezidential. Daca la adresa unde se afla locuinta cu destinatie mixta este inregistrat un domicil fiscal fara a se desfasura vreo activitate economica, impozitul se calculeaza ca si in cazul cladirilor rezidentiale.

Ca noutate, se introduce impozitul pe terenul aflat sub locuine, impozit de care contribuabilii au fost scutiti pana in 2016. Acesta se calculeaza in functie de rangul localitatii si zona in care se afla locuinta.

Cota impozitului pe dividente scade de la 16% la 5%. Aceasta se va aplica dividendelor distribuite persoanelor romane, fizice și juridice, precum si dividendelor obtinute din Romania de persoane nerezidente. Din 2016, sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit dividendele primite de un contribuabil plătitor de impozit pe profit de la o persoană juridică română indiferent de  cota de participare la capitalul social al societãții care distribuie dividende.

Venitul din drepturi de proprietate intelectuala se calculeaza prin aplicarea cotei de cheltuiala forfetara de 40%.

Trebuie avuta deasemenea in vedere modificarea conform careia, termenul de recuperare a pierderii fiscale a crescut de la 5 la 7 ani pentru activitatile independente, de cedare a folosintei bunurilor sau agricole, silvicultura, piscicultura.

In cazul cheltuielilor sociale, procentul in care se pot deduce, aplicat cheltuielilor cu salariile personalului, s-a marit la 5% fata de 2%.

Sunt incluse in categoria veniturilor asupra carora se aplica contribitia la asigurarile sociale si veniturile din activitati independente, iar tichetele cadou, de vacanta, de cresa , vor fi scutite de la calculul asigurarilor sociale.

Obligatia de plata CAS se va calcula prin aplicarea cotei pentru contributia individiuala de 10,5%, insa contribuabilii pot opta si pentru cota integrala de 26,3%, in conditiile normale de munca.

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sau din dividente nu se datoreaza CASS daca contribuabilul obtine si venituri din somaj, salarii, pensii mai mici de 740 lei, venituri din PFA profesii libere sau activitati agricole.

Totodata, persoanele care nu obtin venituri  nu sunt scutite de la plata CASS si trebuie sa achite lunar aceasta contributie, avand obligatia inregistrarii la organul fiscal.

Deducerea personala  pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei  este in valoare de 300 lei, pentru cei care au o persoana in intretinere 400 lei, pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere 500 lei, pentru cei cu trei persoane in intretinere 600 lei, iar pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al Ministrului Finantelor Publice.

In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, de la 1 ianuarie 2016, valoarea acesteia va scadea de la 24% la 20%.

Se introduce regimul taxarii inverse in cazul livrarii cladirilor, partilor din cladire si terenurilor de orice tip. Taxarea inversa se va aplica si in cazul telefoanelor mobile, tabletelor, laptopurilor si a dispozitivelor cu circuite integrate.

Toate imobilizarile corporale devin active corporale fixe iar in categoria bunurilor de capital intra si activele cu durata de amortizare mai mica de 5 ani, ceea ce determina modificari in regulile de ajustare a TVA aplicate acestora.

Pentru locuintele sociale se modifica  plafonul pentru aplicarea cotei reduse de 5%  de la  380.000 lei, la 450.000 lei.

Aceasta cota redusa de 5% este  introdusa si pentru livrarile de manuale scolare, carti, ziare, accesul la muzee,operatiuni ce tin de evenimente sportive.

Atunci cand baza impozabila trebuie ajustata, iar furnizorul nu emite factura de corectie, beneficiarul trebuie sa emita o autofactura pentru ajustarea TVA deductibila, in cel tarziu data de 15 a lunii urmatoare celei in care s-a produs evenimentul. Nivelul dobânzii scade la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere iar procentul aplicat pentru penalităţii de întârziere devine 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil şi stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere, contribuabilul trebuie sa plateasca o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate.

Penalitatea de nedeclarare stabilită se reduce, la cererea contribuabilului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensare, sau sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii.

Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele fiscale si judiciare.

Amenzile aplicate persoanelor juridice care nu se incadreaza in categoria contribuabililor mijlocii si mari, se reduc la nivelul celor aplicate persoanelor fizice. De exemplu pentru nedepunerea declaratiilor, amenda va fi intre 500 si 1.000 de lei.

Se pastreaza structura produselor accizabile existente si in 2015 si anume accize armonizate si accize nearmonizate. Nivelul accizei pentru principalele produse accizabile este: benzina fara plumb: 2.03 bani/litru, alcool etilic: 3306,98 lei/ hl alcool.

S-a eliminat acciza nearmonizata de lux pentru iahturi, autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 3.000 cmc, confectii din blanuri etc.

Ca si concluzie, observam foarte putine modificari in ceea ce priveste marii contribuabili si o crestere a sarcinilor fiscale pentru persoanelor fizice care desfășoară activități independente sau profesii libere. Acestea sunt cele mai defavorizate, cea mai mare controversa reprezentand-o insa decizia conform careia sunt obligati la plata contribuției de sănătate si persoanele fizice care nu au venituri.